Vi tilbyr levering og henting mandag – lørdag i følgende tidsvinduer: 09:30-11:00, 11:00-12:30, 17:30-19:00, 19:00-20:30.