Vi ønsker å gjøre hva vi kan for å gjøre din flytting enklere og mer miljøvennlig! Dersom du kan være noe fleksibel ift. dato og tidspunkt for levering/henting har vi ofte mulighet til å strekke oss litt lenger. Send gjerne inn et kontaktskjema med aktuelle adresser, så sjekker vi mulighetene.