1. Generelt:
Utleievilkår og betingelsene herunder gjøres gjeldende mellom Klar Kasse AS (Utleier) og leietaker av våre flyttekasser, andre flytteprodukter til leie og salgsprodukter. Ved bruk av våre tjenester samtykker Leietaker til de til enhver tid gjeldende vilkår.
2 . Tjenester og produkter:
Klar Kasse AS tilbyr utleie av flyttekasser og annet flytteutstyr. Vi tilbyr også salg av diverse flytteprodukter.
3. Leietid:
Avtalt tidsrom for leie av flyttekasser og annet flytteutstyr mellom Utleier og Leietaker. Leietaker velger ønsket leietid ved bestilling. Utleier garanterer ikke levering eller henting til ønsket dato eller tidspunkt. Utleier garanterer levering innen en hver tidsperiode beskrevet på deres nettsider eller gjennom markedsføring. Utleier kontakter og bekrefter endelig tidspunkt for levering og henting. Leietaker kan endre og angi ønskede tidspunkter for levering og/eller henting. Utleier forbeholder seg retten til å levere og/eller hente en hver ordre etter utleiers kapasitet. Leietaker kan forlenge leieperioden når som helst under leieperioden men innen 24 timer før ønsket dato og tidspunkt registert ved bestilling. Dersom Leietaker forlenger leieperioden på sin ordre tilkommer en ekstra kostnad, gjeldende priser fremkommer påvåre nettsider. Ved å kontakte Utleier og forlenge leieperioden godkjenner Leietaker de gjeldende priser for forlengelse.
4. Bestilling:
Bestilling av flyttekasser, andre flytteprodukter til leie og salgsprodukter kan gjøres gjennom våre nettsider, over telefon eller e-post. Klar Kasse AS tilbyr sine tjenester til adresser innenfor et begrenset geografisk område, her beskrevet som “Oslo og omegn”. Utleier forbeholder seg retten til å kansellere en hver ordre dersom adresser for levering og/eller henting befinner seg utenfor det geografiske område våre tjenester tilbys. Utleier forbeholder seg retten til å avgjøre hvilke adresser for levering og/eller henting som befinner seg utenfor det geografiske område våre tjenester tilbys etter mottatt ordre. Dersom ordren kansellereres tilbakebetales 100% av ev. betaling fra leietaker Klar Kasse AS har mottatt for ordren, innen 1-3 virkedager.
5. Levering:
Klar Kasse AS leverer flyttekasser, flytteutstyr og flytteprodukter til Leietaker til avtalt tid og dato. Flyttekasser og flytteutstyr vil være rene og klar til bruk ved levering. Ved levering og henting av flyttekasser og annet flytteutstyr, må enten Leietaker eller annen utnevnt myndig person av leietaker være fysisk til stede ved avtalt levering og hente -adresse, med mindre annet har blitt avtalt mellom Utleier og Leietaker. Dersom flyttekasser eller andre produkter i ordren leveres på ønsket adresse uten Leietakers eller annen utnevnt myndig person av Leietakers tilstedeværelse, ansees ordren levert til Leietaker og Leietaker har deretter ansvar for ordren. Ved tap eller mangler av et hvert produkt inkludert i Leietakers ordre er Leietaker ansvarlig for erstatning av et hvert produkt tapt. Kostnad som tilkommer Leietaker ved en slik situasjon er opptil NOK 349,- per flyttekasse, NOK 299,- per innsats til glass/tallerken, NOK 699,- per kassetralle, NOK 4999,- per sekketralle. Det er gratis levering og henting for alle pakketilbud av flyttekasser som ikke skal fraktes opp eller ned trapper, definert som mer enn 2/to trappetrinn. Dersom ordren skal fraktes opp eller ned av Utleier mer enn 2/to trappetrinn ved levering og/eller henting forbeholder Utleier seg retten til å legge til en ekstra kostnad for denne tjenesten. Tilleggskostnader for levering og/eller henting ved frakt opp eller ned trappetrinn over 2/to trappetrinn er gjeldene priser slik de kommer frem på våre nettsider. Ved å bestille flyttekasser eller andre produkter fra Utleier godkjenner Leietaker de gjeldende priser for frakt av ordren mer enn 2/to trappetrinn ved levering og/eller henting. Dersom Leietaker ikke er tilstede ved levering og/eller henting, ikke har utnevnt annen myndig person etter avtale med Utleier og ikke kan nåes av Utleier på oppgitt telefonnummer forbeholder Utleier seg retten til å legge til en ekstra kostnad på NOK 299,- for “bomtur”. Utleier vil deretter forsøke å kontakte leietager forå avtale nytt tidspunkt for levering/henting.
6. Henting:
Klar Kasse AS henter flyttekassene og eventuelt annet flytteutstyr i ordren til avtalt tid og dato ved henteadresse angitt av Leietaker. Leietaker har ansvar for å sørge for at alle flyttekasser og flytteutstyr er klart til henting. Dersom flyttekasser og flytteutstyr ikke er klart til henting og klargjøring for overlevering til Utleier opptar mer enn 10/ti minutter forbeholder Utleier seg retten til å tillegge en tilleggskostnad på kr. 199,- NOK og/eller forlate adresse for henting i påvente av henting av klargjort ordre. Leietaker har ansvaret for at flyttekasser og flytteutstyr er i normal god stand når de blir hentet i forhold til da de ble levert. Se punkt 8.
7. Reklamasjon:
Dersom Leietaker mener det er en mangel etter mottatt ordre fra Utleier som gjelder flyttekasser, må dette meldes inn til Klar Kasse AS senest 24 timer etter mottagelse av flyttekassene. Utleier vil dermed tilby ny levering av leieprodukter eller retur av betalt beløp for leieproduktende. Dersom Leietaker vil hevde reklamasjon i forhold til salgsprodukter kan Leietaker hevde reklamasjon innen 30 dager. Dersom Leietaker ønsker å returnere salgsprodukter må disse være uåpnet og/eller være i sin originale tilstand som ved levering.
8. Under bruk:
Leietaker har ansvaret for flyttekasser og annet flytteutstyr til utleie under hele leieperiodens varighet og sørger for at samtlige utleiemateriell mottas Utleier i original tilstand som ved levering. Flyttekasser og flytteutstyr må kun benyttes til de oppgaver og formål som de er ment for, det vil si oppbevaring av innbo før, under og etter transport, innenfor leieperiodens varighet. Det skal ikke påføres noen form for permanent merking på flyttekassene og/eller andre utleieprodukter. Hver flyttekasse leveres med 2/to permanente etiketter. Det skal kun benyttes medfølgende whiteboard-tusj til å skrive på etikettene. Dersom andre skriveprodukter benyttes til å skrive på etikettene forbeholder Utleier seg retten til å legge til en ektra kostnad på NOK 99,- pr. flyttekasse dette gjelder. Kjemikalier med klart skadelig potensiale for mennesker eller materiale lik våre flyttekasser, slik disse kjemikaliene fremstår med advarsler på original emballasje, skal ikke på noe tidspunkt oppbevares i våre flyttekasser. Dersom en hver form for permanent merking eller skade er påført én eller flere flyttekasser under leieforholdet forbeholder Utleier seg retten til å kreve en erstatningskostnad på NOK 349,- per flyttekasse. Flyttekassene skal ikke oppbevares ute, uten beskyttelse for vær og vind. Dersom flyttekassene oppbevares ute og fylles med regnvann og/eller snø forbeholder Utleier seg retten til å legge til en ekstra kostnad på NOK 49,- pr. flyttekasse for å tømme flyttekassen av vann før transport. Utleier har intet ansvar for eventuelle skader på innbo eller gjenstander som fraktes i flyttekassene. Leietaker har ansvaret for å pakke alt innbo eller gjenstander som fraktes i flyttekassene på en forsvarlig måte. Utleier har intet ansvar for eventuelle skader på innbo, gjenstander, eiendom og/eller personer som følge av kontakt med flyttekasser og/eller annet flytteutstyr til utleie.
9. Betaling:
Vi tilbyr følgende betalingsmåter:
Bankkort (VISA, Mastercard, American Express, Discover, Diners Club)
Vipps
Nettbank/Giro
Bedriftskunder vil motta faktura. Faktura sendes kun til bedriftskunder og offentlige virksomheter hvis ikke annet er avtalt.
10. Avbestilling:
Avbestilling må finne sted senest 24 timer før angitt tidspunkt for levering og/eller henting leveringsdato. Avbestilling kan gjøres ved å ringe til Klar Kasse AS på tlf: 915 67 222, eller skriftlig til kontakt@klarkasse.no